Qui l'encerta l'endevina! [o si l'encerte l'endevine!] (Expressió per a indicar que es confia en la sort a l'hora de començar a fer una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quien acierta la adivina! [O si el acierte la adivine!] (Expresión para indicar que se confía en la suerte a la hora de empezar a hacer algo)