Qui ho diria! [o qui ho havia de dir] (Exclamació per a manifestar l'estranyesa que causa una cosa extraordinària)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quién lo diría! [O quien lo iba a decir] (Exclamación para manifestar la extrañeza que causa algo extraordinario)