Quedar sense paraula (No poder dir res. Quedar molt sorprés)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlarTraducción al castellano (google): Quedarse sin palabra (No poder decir nada. Quedar muy sorprendido)