Quedar-se un fet de pedra (Quedar sense paraula a causa d'una gran sorpresa, d'una gran admiració, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedarse un hecho de piedra (Quedar sin palabra a causa de una gran sorpresa, de una gran admiración, etc.)