Quedar-se un a mitja mel. (Es diu d’una persona que comença a passar gust d’un menjar o de satisfer un desig i de sobte se’n veu privat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedarse uno a media miel. (Se dice de una persona que empieza a pasar gusto de una comida o de satisfacer un deseo y de pronto se ve privado)