Quedar-se en pilotes (Arruïnar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedarse en pelotas (Arruinar a)