Quedar-se els pixats dins lo ventre (Quedar fresc, no obtenir allò que esperava o pretenia)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedarse las meadas en el vientre (Quedar fresco, no obtener lo que esperaba o pretendía)