Quedar-se al mig del carrer (Arruïnar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedarse en plena calle (Arruinar a)