Quedar-se a l’escapça (Quedar-se amb les il•lusions frustrades, sense obtenir o entendre allò que es vol)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedarse al'escapça (Quedarse con las ilusiones frustradas, sin obtener o entender lo que se quiere)