Quedar en quadre (Quedar un grup reduït fins al mínim quant al nombre dels seus

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedar en cuadro (Quedar un grupo reducido hasta el mínimo en cuanto al número de sus