Quedar escurat (Arruïnar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedar pelado (Arruinar a)