Quedar escaldat (Quedar escarmentat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedar escaldado (Quedar escarmentado)