Quedar [o deixar] [algú] amb un pam de nas (Quedar en una situació poc airosa, difícil o compromesa)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Quedar [o dejar] [alguien] con un palmo de narices (Quedar en una situación poco airosa, difícil o comprometida)