Què vol dir! (Exclamació de sorpresa davant el que un altre afirma o nega)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dir