Què vaig haver dit! (Exclamació amb què s'introdueix l'exposició de les conseqüències d'una paraula o frase pronunciada abans)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar