Que tomba que gira (Es diu per a referir-se quan una discussió es fa llarga)

Temes associats al refrany: maneres de dir