Què té que veure el cul amb les témpores? (Es diu per manifestar que no tenen res de comú dues coses a les quals algú atribuïa analogies)

Temes associats al refrany: cos huma