Que t'ho has cregut morrut (Expressió que es diu burlescament al qui ha rebut un cop o ha sofert un fracàs o decepció)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Que te lo has creído picudo (Expresión lo que se dice burlescamente el que ha recibido un golpe o ha sufrido un fracaso o decepción)