Que sigui el que Déu vulgui (Expressió amb què hom confia a la voluntat de Déu el resultat d'una cosa empresa o que ha decidit de fer)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Que sea lo que Dios quiera (Expresión con que se confía en la voluntad de Dios el resultado de algo empresa o que ha decidido hacer)