Que si naps, que si cols (Es diu per a referir-se a qui discuteix llargament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, plantes