Que és fina, la mussolina! (Es diu per ridiculitzar el qui pretén d'esser molt distingit)

Temes associats al refrany: maneres de dir