Que més voldria (Expressió que formula la conformitat i el desig que quelcom s'qacompleixi)

Temes associats al refrany: maneres de dir