Que ho faci el nunci! o Que hi vagi el nunci! (Es diu per manifestar la no disposició a fer tal o tal cosa, o a anar a tal o tal lloc)

Temes associats al refrany: maneres de dir