Que has suat? [o Mira si sues!] (Es diu a algú irònicament quan li senten dir una vulgaritat o una cosa molt desbaratada)

Temes associats al refrany: maneres de dir