Que el bombin [o que s'operi] (Expressións emprades per a engegar algú o alguna cosa molests)

Temes associats al refrany: maneres de dir