Que aprofiti! (Fórmula amb què saludem els que mengen o acaben de menjar, expressant-los el desig d'una acció beneficiosa de l'aliment que prenen o han pres)

Temes associats al refrany: menjar, maneres de dir