Quatre per a l'anda... i l'anda en terra! (Es diu quan, en un treball cooperatiu, la gent dóna preferència a la discussió en lloc de fer un esforç)

Temes associats al refrany: treballTraducción al castellano (google): Cuatro para el anda ... y el anda en tierra! (Se dice cuando, en un trabajo cooperativo, la gente da preferencia a la discusión en lugar de hacer un esfuerzo)