Quant més [o quant i més] (En quin major grau)

Temes associats al refrany: maneres de dir