Punt flac (Aspecte en què algú és més vulnerable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Punto flaco (Aspecto en que alguien es más vulnerable)