Pujar més el farciment que el gall (Ser més nombrosa o voluminosa la part accidental que la principal d'una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjarTraducción al castellano (google): Subir más el relleno que el gallo (Ser más numerosa o voluminosa la parte accidental que la principal de una cosa)