Pudir com una geneta (Ésser molt pudent)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals