Pudir com a carn de vas (Fer molta pudor)

Temes associats al refrany: maneres de dir