Presentar els seus respectes (Manifestar-li consideració quan es saluda)

Temes associats al refrany: maneres de dir