Presa de consciència (Procés d'adquisició de consciència)

Temes associats al refrany: maneres de dir