Prendre venjança (Venjar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar venganza (Vengarse)