Prendre [o agafar] una veta (Prendre un hàbit, una tendència)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar [o coger] un nicho (Tomar un hábito, una tendencia)