Prendre una vereda (Prendre un costum, una idea fixa)

Temes associats al refrany: maneres de dir