Prendre un costum (Adquirir un hàbit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar una costumbre (Adquirir un hábito)