Prendre's [o agarrar-se , o permetre's] llibertats [o llibertat] (Demostrar, algú, amb les seues accions o la seua actitud, una familiaritat excessiva o impròpia vers un altre o els altres)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomarse [o agarrarse, o permitirse] libertades [o libertad] (Demostrar, alguien, con sus acciones o su actitud, una familiaridad excesiva o impropia hacia otro o los otros)