Prendre's [o agarrar-se , o permetre's] la llibertat [de fer una cosa] ( Actuar extralimitant-se en l'ús d'un dret, abusar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomarse [o agarrarse, o permitirse] la libertad [de hacer algo] (Actuar extralimitando en el uso de un derecho, abusar)