Prendre pedretes (Prendre exemple o escarment d'un fet)

Temes associats al refrany: maneres de dir