Prendre paciència (Acceptar alguna cosa tal com ve, sense perdre la calma)

Temes associats al refrany: maneres de dir