Prendre naixement (Començar a existir)

Temes associats al refrany: maneres de dir