Prendre les mides d’en Bascu (Prendre les mides malament)

Temes associats al refrany: maneres de dir