Prendre les coses a punta de llança (Prendre-les amb gran interès o serietat, al peu de la lletra, sense mitigacions)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar las cosas a punta de lanza (Tomar-con gran interés o seriedad, al pie de la letra, sin mitigaciones)