Prendre foc i fugir (Provocar o causar discòrdies, desavinences, rancors)

Temes associats al refrany: foc, maneres de dir