Prendre en consideració (Prestar atenció, fer cabal)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar en consideración (Prestar atención, hacer caudal)