Prendre el corrent (Habituar-se. Prendre el costum de fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir