Prendre dels dits (Agafar afanyosament. Desposseir)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar los dedos (Coger afanosamente. Despojar)