Prendre declaració (Interrogar el jutge o altre funcionari judicial a una persona sobre els fets referents a un plet, delicte, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, justicia